pomohu ti rozvíjet svůj vztah sama k sobě

Kdo jsem? 

Jsem žena, homeopatka, terapeutka Bachových esencí a také autorka projektu Planeta Bohyně, komunity žen, které chtějí přestat nosit svoji zaneprázdněnost jako vyznamenání a vrátit do svého života odpočinek, klid, rytmus, lásku sama k sobě a ke svému ženství. Taky jsem máma dvou divokých dětí a manželka jednoho divokého muže. 

Věnuji se homeopatii, Bachovým esencím a seberozvoji.

Mým záměrem je pomáhat ženám uzdravovat svoje zranění a naučit se milovat samu sebe v celé své autenticitě se vším všudy. 


Ty, jako ŽENA máš něco, co muži nemají - menstruační cyklus - svoji cykličnost a tu je třeba využívat jako svůj time managment.

Hluboce věřím, že sebevědomé ženy, které mají samy sebe skutečně a bezpodmínečně rády, jsou zdravější a šťastnější. Vyzařují do světa světlo. Ženy, které si svoje břemena chtějí poléčit a vynést z temnoty na světlo světa jsou svobodnější a můžou žít inspirativním a plodným životem. Na snaze dosáhnout štěstí, spokojenosti a milovat samu sebe není nic sobeckého. Ba naopak, pokud miluješ samu sebe, prokazuješ tím sama sobě a světu velkou laskavost.

Doufám, že ti ukážu a podpořím Tě, jak milovat samu sebe jako úžasnou, skvělou a nádhernou bytost, že ti pomůžu uvědomit si svou sílu i cenu a spatříš sama sebe jako zářící hvězdu, kterou jsi a rozzářením svého světla učiníš zase Ty svět nebo někoho zářivější.

 Pomohu ti nahlédnout na tvoje třeba i nevyslovené emoce, nevyřčená tajemství. Vytvořím pro tebe zázemí v souladu s tvými přirozenými rytmy. Můžeš jít do hloubky sebe sama nebo prostě tam, kde se budeš cítit v bezpečí a spojovat se se skutečným vlastním zdrojem tvé síly. Poléčit co nefunguje, aby byl zachován zákon rovnováhy. 

Nalezneš svůj zdroj energie, tam, kde to jiskří, aby jsi mohla projít změnou a mohla dále rozvíjet sama sebe tak, jak potřebuješ. Návody, které ti předám jsou dosažitelné a jednoduché je používat. Dostaneš příručky, které ti pomohou pečovat samu o sebe tak, aby jsi se sama stala tou vyživující sama pro sebe, pro svoji rodinu a pro své blízké. 

Stále se učím hlubokému soucitu sama k sobě. 

Děkuji Ti, že jsi tady. 


Z mého studia...

Homeopatická fakulta s klinikou- akutní a komplexní homeopatie

Bachovy esence pod záštitou Homeopatické fakulty s klinikou

Průvodkyně ženskými kruhy a rituály - Lucie Harnošová

Poradce duchovní medicíny - Kamaté, s. r. o.

Kojení s využitím vrozených reflexů - Míša Topinková

a mnoho dalších seminářů, kurzů a přednášek na téma rodinné vztahy, psychosomatika, rodinné konstelace