Jsem světlo...
Tma v podstatě neexistuje. Je to jen nedostatek světla v nás..

Akutní a komplexní homeopatie

Pro ty, kteří nejsou s homeopatií obeznámeni představím tuto královnu...

...je to prastará, dobře známá forma léčby, kterou poprvé popsal řecký lékař Galén v prvním století po Kristu. Dávní lékaři a alchymisté homeopatii rozuměli, a Samuel Hahnemann, německý lékař, ji jako léčebnou metodu formálně ustavil na konci osmnáctého století. Hahnemann byl zvídavý génius, který v praxi realizoval prastarý přírodní zákon "podobné léčí podobné". Homeopatie funguje v oblasti čisté energie. Znamená to, že pokud je znám symptom - fyzický, mentální či emocionální - můžeme jej léčit za pomocí homeopatického léku, které symptomy podobné Vašim dokáže vyvolat. Takový lék může být vyroben z rostliny, minerálu či ze substance, procházející ze zvířete. Léčba těmito léky se provádí za použití miniaturních dávek té substance, která podobné symptomy vytváří. Tyto substance jsou ředěny do různých stupňů, podle toho, jak silný lék potřebujeme. Tato čistá energie dokáže překonat naše emocionální a mentální bariéry a poskytne nám hluboké a často i trvalé vyléčení.

Homeopatie nemaskuje symptomy, ani je nezatlačuje do nitra organismu. Stimuluje systém, aby symptomy vytlačil ven a napravil, co je v nerovnováze. Síla léků dokáže proniknout nánosy potlačení, ať už způsobenými chemickými léky, emocionálním strádáním či mentální snahou přizpůsobit se, a pomáhá rozkvést skutečné povaze člověka. Taková léčba přináší svobodu, lásku a naději. Pomáhá lidem pohnout se kupředu a podporuje jejich snahu naplnit vyšší účel jejich bytí. Dokáže zbavit tělo nejen fyzických omezení, které snižují jeho funkčnost, ale i transformuje způsob, jakým lidé o sobě smýšlejí tak, že vnese do jejich života více světla a pravdy.

Na homeopatickou léčbu reagují dobře lidé i zvířata, protože je bezpečná, jemná a účinná. Jedním a z velkých úspěchů homeopatie je individualizace. Dva lidé, kteří trpí stejnou nemocí, mohou dostat dva různé léky, což se liší od klasické alopatické léčby. Jsme jedineční a s vlastním způsobem nerovnováhy. Homeopatie nevytváří šuplíky. 

S homeopatií budete na vlastní kůži i oči prožívat, že funguje. Budete své zdraví udržovat více svobodně, bez chemie a nežádoucích účinků. Budete rozumět svým emocím v souvislostech s fyzickým projevem svého těla. S homeopatem vyjadřujete svoje emoce a pocity, diskutujete o tom, co v jeho životě funguje a co ne.

Lze se domluvit na osobní konzultaci, konzultaci po telefonu nebo emailem. 

Poradenství homeopatie